Gwarancja / Reklamacja

Towar nie podlega gwarancji/reklamacji

Przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu przez producenta.

Ograniczone prawo odstąpienia: Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.